Isemeisterdatud veesõidukid

Isemeisterdatud veesõidukite konkursi reeglid

 1. Veesõidukite valmistamisel tuleb silmas pidada, et kasutatavad materjalid poleks ohtlikud osavõtjate tervisele ega keskkonnale.
 2. Tuleb vältida ohtlike konstruktsioonide kasutamist, mis võivad purunedes deformeeruda ning võistlejat vigastada.
 3. Veesõiduk ei tohi olla pealt kaetud.
 4. Valmistatud sõiduk peab püsima veepinnal.
 5. Võistkonnas on kuni neli liiget, kellest vähemalt üks peab veesõidukil läbima ettenähtud distantsi.
 6. Distantsi läbimisel pole oluline veesõiduki kiirus, vaid võime püsida veepinnal ning jõuda punktist A punkti B.
 7. Võistlejad on kohustatud kandma päästeveste.
 8. Võistlejate kinnitamine veesõidukile pole lubatud.
 9. Võitja valib välja žürii, kes oma otsuse tegemisel lähtub eelkõige veesõiduki konstruktsioonist, ohutusest sõitjale ja keskkonnale, veesõiduki vastavusest tema eesmärgile, ettenähtud distantsi läbimise võimest, sõiduki valmistamise leidlikkusest ja humoorikusest.
 10. Veesõiduki veepinnal püsimist testitakse Rõuge Suurjärvel.
 11. Alkoholi tarvitamine enne võistlusi ja võistluste kestel on keelatud. Korraldajal on õigus võistlejaid kontrollida.
 12. Pärast võistlust palume jätta veesõidukid kuni autasustamiseni kaldale seisma, et kõik huvilised saaksid isemeisterdatud sõidukitega tutvuda.
 13. Peale autasustamist tuleb kõigil osavõtjatel vastutada oma veesõiduki ja selle osade äratoimetamise eest.